Strona głównaBezpieczeństwo, LogistykaOptymalizacja kosztów energii
Optymalizacja kosztów energii

Optymalizacja kosztów energii

Od początku 2022 roku ceny hurtowe energii na giełdzie zaczęły drastycznie rosnąć. Trend ten będzie kontynuowany w 2023r. Rząd w niewielkim stopniu stara się wesprzeć przedsiębiorstwa w walce z kryzysem energetycznym. Senat chce, by ceny prądu były zamrożone w 2023 r. na poziomie 450 zł za MWh dla gospodarstw domowych i 600 zł za MWh dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów. Projekt wciąż budzi jednak kontrowersje. Dlatego, nie czekając na działania Rządu, należy podjąć starania w celu optymalizacji kosztów energii we własnym zakresie.

Metody i sposoby optymalizacji energii elektrycznej

Wydatki na energię elektryczną są jednym z największych kosztów, jakie ponoszą przedsiębiorstwa. Bardzo często stanowią aż 30% budżetu operacyjnego, którym dysponuje firma. Oszczędność energii elektrycznej jest efektem przemyślanego i właściwego zarządzania energią. Istnieje jednak kilka sposobów, które pomogą zmniejszyć kwoty przeznaczane na comiesięczne zużycie prądu. Aby znaleźć obszary oszczędności energii niezbędne jest wykonanie kilku kluczowych działań:
• analiza zużycia energii elektrycznej,
• analiza układu pomiarowo – rozliczeniowego,
• ciągły monitoring zmian zużycia energii elektrycznej,
• bieżące śledzenie zmian rynku energetycznego,
• gospodarka energetyczna – zakup, zarządzanie popytem,
• dobór urządzeń zmniejszających pobór energii elektrycznej,
• możliwość pozyskania dotacji na wdrożenia energooszczędnościowe.

Analiza zużycia energii elektrycznej

Analiza aktualnych parametrów i współczynników poboru energii elektrycznej na podstawie:
– otrzymanych od klienta faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej,
– raportów dystrybutora,
– profilu poboru energii elektrycznej.
Warto przeprowadzić kompleksową analizę opłat ponoszonych za dystrybucję energii elektrycznej. Można to zrobić na podstawie otrzymywanych faktur za usługi dystrybucji energii elektrycznej.
Odbiorca powinien zapoznać się z podstawowym dokumentem operatora, którym jest „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej”. Taryfa określa m.in. grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup, stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i warunki ich stosowania czy sposób ustalania.
Istotną dla odbiorcy powinna być informacja na temat wykorzystania energii w poszczególnych godzinach doby. Godziny te są przyporządkowane do stref czasowych, co umożliwia odpowiedni dobór wielostrefowej grupy taryfowej.

Analiza układu pomiarowo – rozliczeniowego

Przesyłanie energii przez sieci elektroenergetyczne niesie za sobą szereg negatywnych skutków, takich jak spadki napięć, nagrzewanie się przewodów. Energia bierna to część energii, która pulsuje między źródłem energii, a odbiornikiem i nie jest zamieniania na użyteczną pracę lub ciepło. W zasadzie nie ma możliwości poboru energii czynnej bez energii biernej. Energia bierna indukcyjna nie jest zużywana, lecz „krąży” pomiędzy siecią i odbiornikami, powodując dodatkowe obciążenie sieci przesyłowych, dlatego zakłady energetyczne stosują opłaty za energię bierną, aby zachęcić odbiorcę od ograniczania jej poboru.

Ciągły monitoring zmian zużycia energii elektrycznej

Optymalizacja energetyczna, a w rezultacie optymalizacja kosztów mocy umownej, powinna wiązać się z wykorzystaniem systemów pomiarowych pozwalających zarządzać i sterować zapotrzebowaniem na moc. System taki umożliwia pozyskanie danych dotyczących bieżącego (dla całej firmy) poboru mocy w głównym punkcie zasilania oraz poboru mocy przez najważniejsze odbiorniki. Analiza danych pomiarowych pozwala podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu wybranych odbiorników,

Bieżące śledzenie zmian rynku energetycznego i gospodarka energetyczna – zakup, zarządzanie popytem

Zarządzanie popytem na energię polega na dobrowolnej redukcji pobieranej z sieci energii (z reguły w godzinach szczytu) przez klientów w zamian za stosowne wynagrodzenie. Klienci ci decydują się na przesunięcie swojego popytu na energię poza godziny szczytu.

Dobór urządzeń i technologii zmniejszających pobór energii elektrycznej,

Tak prosta kwestia, jaką jest wybór odpowiednich rozwiązań oświetleniowych, może mieć bardzo duży wpływ na zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Zamontowanie świateł LEDowych, które należą do najbardziej energooszczędnych, pozwala zaoszczędzić od 30 do nawet 70% kosztów oświetlenia. Termoizolacja odpowiada za oddzielenie wnętrza budynku od wpływu środowiska zewnętrznego. Dzięki niej możliwe jest utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz firmy, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności energetycznej. Za termoizolację odpowiadają nie tylko ściany, a w tym np. płyty warstwowe, lecz również dach, okna i drzwi. Wymiana urządzeń oraz modernizacja technologii produkcji na nowocześniejsze bardziej wydajne i energooszczędne rozwiązania.

Możliwość pozyskania dotacji na wdrożenia energooszczędnościowe.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nabory wniosków, których celem jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz zużycia energii. Samorządy, przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą otrzymać dofinansowanie na projekty energooszczędne, związane z ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza i rozwojem odnawialnych źródeł energii.

Chciałbyś ograniczyć koszty energii elektrycznej w Twojej Firmie? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji Parsymonii. To profesjonalna firma zajmująca się między innymi optymalizacją kosztów energii elektrycznej.

Autor: Opublikowano: 17 listopada, 2022Kategoria: Bezpieczeństwo, Logistyka